New Europe Capital

Because every client is different...

Usługi powiernicze

New Europe Capital pomaga firmom zagranicznym które maja zamiar rozpocząć działalność w Polsce, jak również polskim firmom, które planują przenieść część swojego biznesu za granicę.

Firmom zagranicznym pomagamy w:
  • Strategicznym planowaniu wejścia na rynek polski
  • Stworzeniu spółki kapitałowej na rynku polskim
  • Znalezieniu partnerów biznesowych
  • Wybraniu właściwych profesjonalistów, jak: menadżerowie, prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy, firmy marketingowe i PR.
  • Wykonywaniu na zlecenie Klienta praw ze zdeponowanych papierów wartościowych.
  • Wystawianiu i przesyłaniu na zlecenie Klienta dyspozycji związanych ze zdeponowanymi dokumentami i papierami wartościowymi.
  • Przejęciu polskich firm publicznych i prywatnych.

Dla polskich firm i przedsiębiorców którzy zamierzają przenieść swój biznes lub aktywa za granice, proponujemy:

  • Pomoc w rozpoznaniu właściwych struktur prawnych i podatkowych
  • Zarządzanie wdrożeniem wybranych struktur
  • Nadzór administracyjny nad wybranymi strukturami albo nad zarządzaniem aktywami które zostały przeniesione za granicę.
Przez nasze zaangażowanie Klient korzysta z bezstronnego doradztwa aby zoptymalizować struktury i profile ryzyk, równocześnie minimalizując koszty, aby ostatecznie stworzyć bezproblemową administrację wybranych struktur.
© 2007 New Europe Capital
Designed and produced by SkyGroup Sp. z o.o. SkyGroup - Beyond The Sky