New Europe Capital

Because every client is different...

Kluczowe osoby

Wolfgang Bauer

Image of Wolfgang BauerWolfgang Bauer posiada ponad 25 letnie doświadczenie w międzynarodowej jak i polskiej bankowości inwestycyjnej jako menedżer, członek i prezes zarządu.

Przed 1992 Wolfgang Bauer był dyrektorem ds. rynku kapitałowego w jednym z pierwszych prywatnych banków w Szwajcarii. Od roku 1992 był członkiem zarządu Creditanstalt Investment Bank AG (CAIB). W roku 1993 powołał do życia CAIB Polska i zapewnił bankowi wiodącą pozycję na polskim rynku. Podczas jego pracy w ramach CAIB, która trwała do 2000 roku, instytucja ta rozwinęła się do rozmiarów dużej grupy finansowej opartej na pięciu filarach działalności: dom maklerski działający na rynku kapitałowym, doradztwo przy fuzjach i przejęciach, zarządzanie portfelowe, fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie funduszami NFI. Jako Parter w VCP Capital Partners powołał do życia i kierował jej polskim oddziałem do 2006 roku

Wolfgang Bauer studiował zarządzanie na Wiedeńskiej Akademii Ekonomicznej oraz uzyskał dyplom Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej.
„Przez ostatnie 14 lat byłem ściśle zaangażowany w procesy transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1993 – 2000, jako prezes zarządu jednego z największych banków inwestycyjnych w Polsce, miałem okazję wpływać aktywnie na kształt polskiego rynku kapitałowego. W ostatnich latach skoncentrowałem się na wyjątkowo mocno rozwijającym się rynku fuzji i przejęć w Polsce. Praca na tak ważnym europejskim rynku jest dla mnie dużym wyzwaniem pozwalającym jednocześnie poszerzyć moje społeczne i kulturowe horyzonty.”
© 2007 New Europe Capital
Designed and produced by SkyGroup Sp. z o.o. SkyGroup - Beyond The Sky