New Europe Capital

Because every client is different...

Fundamenty naszej działalności

Nasi Klienci są zawsze wysokiej klasy specjalistami w swoich branżach- menadżerowie, przedsiębiorcy albo zarządzający funduszami, oczekują od swoich doradców usług na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Oferujemy profesjonalizm w biznesie dzięki temu, że utrzymujemy na najwyższym poziomie nasze kluczowe wartości, którymi są:

  • Doświadczenie
Zarządzający New Europe Capital całe życie zawodowe poświęcił bankowości inwestycyjnej. Brał on kluczowy udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć (M&A), emisji publicznych akcji i obligacji, finansowania długiem czy finansowania hybrydowego, które z sukcesem zostały zakończone tak na rynkach międzynarodowych jak i na polskim rynku kapitałowym.
Stając na czele pierwszego w Polsce banku inwestycyjnego, równocześnie wprowadził na polski rynek standardy pracy obowiązujące na europejskim rynku kapitałowym -
-  Wolfgang Bauer założyciel firmy- stał się jednym z pierwszych międzynarodowych bankierów inwestycyjnych w Polsce od 1993 r., dzięki czemu miał aktywny wpływ na kształt Polskiego Rynku Kapitałowego.

  • Niezależność
New Europe Capital Sp. z o.o. jest wyłączną własnością jej kierownictwa.
To zapewnia swobodę w pracy wyłącznie dla dobra i interesów Klienta, wyłączając konflikty interesów, często spotykane w wielkich korporacjach zajmujących się wielokierunkowymi działaniami.

  • Uczciwość
Nasza reputacja jest dla nas najważniejszą wartością.
Naszym Klientom zapewniamy pełną poufność i zaangażowanie w ich cele.
Kompleksowe doradztwo w potencjalnych pułapkach transakcji oraz problemach prawnych lub regulacyjnych, jest ważną częścią naszych usług doradczych jak i naszego zarządzania transakcjami.

  • Kompetencje
Nasza odpowiedzialność za Klientów, jak również ambicja, aby być wśród najlepszych firm w naszej branży i pragnienie pogłębiania wiedzy motywuje nas do nieustannego ulepszania naszego warsztatu pracy. Od naszego zespołu wymaga się permanentnego podnoszenia ich umiejętności zawodowych.

  • Pilność
Nasze zaangażowanie w transakcje prawie zawsze składa się ze stworzenia struktury transakcji, jak również z całościowego zarządzania projektem w imieniu Klienta. Pełna podporządkowanie międzynarodowym standardom zarządzania transakcjami i najwyższa uwaga dla każdego detalu są kluczem do sukcesu transakcji i przez to naszego Klienta.

  • Poufność
W większości transakcji fuzji i przejęć (M&A) jak i na rynku kapitałowym, aż do momentu, kiedy w kluczowych kwestiach strony stanowczo zgadzają się ze sobą, poufność jest decydującym warunkiem sukcesu całej transakcji.
Bezkompromisowa poufność jest ważnym elementem zaufania, który  Klient wnosi do naszej organizacji i dlatego jest to jedna ze „złotych zasad” w naszej branży.
© 2007 New Europe Capital
Designed and produced by SkyGroup Sp. z o.o. SkyGroup - Beyond The Sky