New Europe Capital

Because every client is different...

Pozyskanie finansowanie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu finansowania na potrzeby realizacji przejęć spółek, wykupów menedżerskich lub realizacji planu rozwoju organicznego. Każdy program inwestycyjny wymaga indywidualnego podejścia do zapewnienia mu odpowiedniego finansowania.
New Europe Capital pozyskuje finansowanie poprzez sieć swoich kontaktów wśród banków, funduszy oraz indywidualnych inwestorów zlokalizowanych tak w Polsce jak i za granicą.

Do najczęściej stosowanych źródeł pozyskania kapitału, które wykorzystujemy w pracy dla naszych klientów można zaliczyć:
  • IPO - wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych
  • Transakcje Private Equity
  • Emisja obligacji zamiennych spółek
  • Finansowania Mezzanine
  • Acquisition Finance - finansowanie przejęcia innej spółki
  • Emisja obligacji spółek
  • Kredyty bankowe uzyskiwane od konsorcjów banków

Nasze doświadczenie na tych polach zapewnia Klientowi bezstronne doradztwo w wyborze właściwego sposobu i struktury finansowania, przygotowania wewnętrznych struktur firmy, wyboru najlepszych partnerów (domów maklerskich, banków, prawników, audytorów), zarządzanie ryzykiem związanymi z finansowaniem oraz zarządzanie projektem aż do ostatecznego zamknięcia go z sukcesem.
© 2007 New Europe Capital
Designed and produced by SkyGroup Sp. z o.o. SkyGroup - Beyond The Sky