New Europe Capital

Because every client is different...

Doradztwo strategiczne

Doradzamy w szerokim zakresie strategicznych i finansowych spraw, które maja fundamentalne znaczenie dla Klientów.
Pomagamy określić właściwe cele strategiczne i sposoby ich realizacji. W tym celu analizujemy otoczenie danego przedsiębiorstwa, jego mocne i słabe strony, oraz praktyki międzynarodowych liderów. Oparta na faktach, metodyczna weryfikacja opcji umożliwia sformułowanie długookresowej strategii przedsiębiorstwa.

W ramach planowania transakcji oferujemy Klientom pomoc w przygotowaniu biznes planu w oparciu o rozmaite projekty, jak na przykład tworzenie nowych form działalności i ich ekspansja na rynku polskim. Tego typu biznes plany zawierają szczegółowe założenia, które są bazą wartości projektu, projektowania obrotów i kosztów, kosztu inwestycji, rozwiązania płynności finansowej jak i symulacje bilansu i struktury finansowej. Przez urozmaicenie powyższych założeń dochodzimy do alternatywnych scenariuszy, które pokazują Klientowi szeroki zakres możliwych rozwiązań, od optymistycznych przez realistyczne aż do pesymistycznych.

Dla firm, które są skonfrontowane z zagrożeniem finansowania przedsiębiorstwa, pomagamy ustabilizować bilans przez urozmaicenie operacji takich jak: wymiana długów na akcje, transakcje leasingu zwrotnego, renegocjacje długu, sprzedaż długów z dyskontem.

Nasze usługi doradztwa strategicznego są indywidualnie dostosowane do każdej sytuacji i zawierają pełny zakres decyzji finansowych w ramach całego przedsiębiorstwa.
© 2007 New Europe Capital
Designed and produced by SkyGroup Sp. z o.o. SkyGroup - Beyond The Sky